اخبار
ما را دنبال کنید

ریحانشهر

درباره این پروژه

پروژه ریحانشهر


مشخصات فنی : یک دستگاه با ظرفیت ۳۵۰ متر مکعب در شبانه روز

آب خام : آب لب شور

نحوه آبگیری : دو حلقه چاه شهر ریحانشهر

ریحانشهر ، شهری است در استان کرمان این شهر در شهرستان زرند و در شمال خاوری شهر زرند قرار گرفته است . شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز با هزینه تقریبی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال با تولید شبانه روزی ۱۴۰ متر مکعب آب شیرین بخشی از نیازهای آب شرب این شهر را از طریق نصب دستگاه های آبپخش و توزیع در شبکه شهری برطرف می نماید