اخبار
ما را دنبال کنید

کوهبنان

درباره این پروژه

پروژه کوهبنان


مشخصات فنی :دو دستگاه آب شیرین کن RO هر یک به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز

آب خام :آب لب شور (آب چاه )

نحوه آبگیری :چاههای شهر کوهبنان

شهرستان کوهبنان یکی از شهرستانهای استان کرمان است . این شهرستان در شمال شرقی این استان قرار گرفته و مرکز آن شهر کوهبنان است . کوهبنان یک شهر کوهستانی است با سابقه و بناهای تاریخی . شرکت طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز با هزینه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال در بخش خصوصی با تولید شبانه روزی ۲۷۰ متر مکعب بخشی از نیازهای آب شرب این شهر را از طریق نصب دستگاههای آبپخش و توزیع در شبکه شهری برطرف می نماید