اخبار
ما را دنبال کنید

محفظۀ فیلترهای کارتریج

m

محفظۀ فیلترهای کارتریج

این محافظ که از جنس پلی اتیلن می باشند، جایگاهی برای استقرار فیلترهای کارتریج بوده و تحمل فشار تا Psi 125 و دما .c50 را دارا بوده و در مدلهای زیر قابل ارائه می باشند:
بدون دیدگاه

پست کردن دیدگاه